Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

missmaya

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove viaxannabelle xannabelle
missmaya
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz
missmaya
6834 caf7 390
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaxannabelle xannabelle
missmaya
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxannabelle xannabelle
missmaya
0600 922d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
missmaya
a może dla odmiany zachowaj się jak na prawdziwego faceta przystało i bez żadnych gierek i podchodów wytłumacz mi o co Ci chodzi?
— nierealne.
Reposted fromlittle-things little-things viaxannabelle xannabelle
missmaya
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
missmaya
Powiedz mi tylko, co mam zrobić,
żeby trzymać się od ciebie z dala?
— take shelter
Reposted fromkarr4mba karr4mba viaxannabelle xannabelle
missmaya
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
missmaya
missmaya
missmaya
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagingercreature gingercreature
missmaya
That moment when you realize wild animals are acting human, and humans are acting like wild animals...

July 06 2015

missmaya
8961 83fe 390
missmaya
Pogubiłem się już w liczbie rozczarowań.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapolana polana
missmaya
Reposted frompeper peper viaxzuzakx xzuzakx
missmaya
8209 2111 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vianiiks niiks
missmaya
missmaya

July 05 2015

missmaya
Zazwyczaj jest na odwrót, potwierdzone.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl